U kunt ons volgen op Instagram. Hier delen we onze mooiste foto’s, tips en een blik achter de schermen.

instagram@JSTWoodworks

Privacybeleid

Privacy Policy

Dit privacy beleid is geschreven om helderheid te geven over welke gegevens van u worden verzameld en hoe de gegevens worden verwerkt en met welk doeleinde. Ook wordt toegelicht dat u als klant een aantal mogelijkheden hebt met betrekking tot de verwerking en het beheer van uw gegevens. Alleen de informatie die nodig is voor het afnemen van een dienst zal worden geregistreerd. Hieronder vindt u de uitleg over alle punten die betrekking hebben op het beheer van privacy gevoelige gegevens. Indien u vragen heeft, kun u contact opnemen met JST Woodworks via info@jstwoodworks.nl.

Privacy Verklaring JST Woodworks
JST Woodworks, onderdeel van StudioNiM, is gevestigd en kantoorhoudend op de volgende locatie:
Stuyvesantstraat 82 rood, 2023KR Haarlem. JST Woodworks gaat zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonlijke gegevens en zal deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Verklaring informeert JST Woodworks u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door JST Woodworks worden aangeboden op www.jstwoodworks.nl.

Artikel 1. Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
a. Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een contact- of inschrijf formulier hebt ingevuld, u een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. We verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam
– Straat en huisnummer
– Postcode en woonplaats
– Geboortedatum
– Btw nummer
b. Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van (commerciële) nieuwsbrieven (max. 6 keer per jaar) en retargeting voor Facebook advertenties. Dit gebeurt alleen met de gegevens die verkregen zijn als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen in het e-mail systeem van MailChimp; bij inschrijving via de website krijg u een e-mail om uw inschrijving nogmaals te bevestigen.
– Uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van facturen.
– Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van een bestelling.
– Uw voor-, achternaam en e-mailadres die u invult bij het contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

c. Uw gegevens op JST Woodworks
Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een contact- of inschrijfformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u zich te alle tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Uw naam en e-mailadres dat u opgeeft als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt opgeslagen in ons e-mailsysteem van MailChimp. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. MailChimp voldoet aan de veilige-havenovereenkomsten van de VS met de EU en Zwitserland, waarop toezicht wordt gehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Deze heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. MailChimp garandeert dat zij zich houdt aan de beginselen van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. De naleving van dit privacybeleid wordt regelmatig getoetst door TRUSTe.
d. Het plaatsen van een bestelling
We gebruiken de door u aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk en soepel te laten verlopen. We zullen uw gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Om te voldoen aan de Wet AVG dient u bij het invullen van een online contact- of inschrijfformulier het vakje aan te vinken waarin u akkoord gaat met het Privacy Beleid. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren wordt dit ook aangegeven. Geef u wel toestemming dan worden deze gegevens opgeslagen en wordt u opgenomen als contactpersoon in ons e-mailsysteem (u zult géén nieuwsbrief ontvangen tenzij u dit schriftelijk aangeeft). De gegevens die worden opgeslagen zijn:
– Voor – en achternaam en telefoonnummer, bij het plaatsen van een order.
– Naam, adres, postcode en woonplaats, bij het uitschrijven van een factuur of om jouw bestelling af te leveren aan de juiste persoon.
– E-mailadres, bij een online aankoop ontvang u van ons een bevestiging per e-mail.

Artikel 2. Beveiliging persoonsgegevens
Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van de website middels een SSL-certificaat en het opslaan van persoonlijke gegevens in een beschermde omgeving zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die JST Woodworks verwerkt.

Artikel 3. Cookies
Een cookie is een klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Voor een zo goed mogelijke werking van de website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Meer informatie over cookies kun u vinden op de website van ConsuWijzer.

Facebook Advertentie cookies
Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij U zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd (zo voldoen ook zij aan de nieuwe wet AVG). uW IP-adres wordt gemaskeerd zodat we u niet persoonlijk kunnen herleiden. Verder is er een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en zijn de instellingen dusdanig aangepast dat er geen data worden doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Uitschakelen en verwijderen
Wil u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun u doen via u browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van u browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Dingen die u altijd kunt doen: schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in u browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in u browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden. U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u deze ook blokkeren per domein. Zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond; Cookies uitschakelen.

Artikel 4. Social Media
Om het zo makkelijk mogelijk te maken de content van onze website te delen via Social Media zijn Social Media (share) buttons op de website beschikbaar. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links
Op deze website kun u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga u naar een website buiten JST Woodworks om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Artikel 6. Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons boekhoudsysteem worden minstens 7 jaar bewaard. Onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

Artikel 7. Rechten
U heeft altijd het recht toestemming voor het verwerken van u gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om deze persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken dan kun u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Zijn uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan kun u ons schriftelijk verzoeken om deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun u een schriftelijk verzoek indienen. Dergelijke verzoeken worden binnen 4 weken in behandeling genomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt u verzoek e-mailen naar info@jstwoodworks.nl.

Artikel 8. Aansprakelijkheid JST Woodworks
JST Woodworks heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van www.jstwoodworks.nl. JST Woodworks accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 9. Wijzigingen
JST Woodworks behoudt ten alle tijden het recht het privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.